Werkwijze

Intakeconsult
Het eerste consult neemt ongeveer een uur in beslag. Tijdens dit consult wordt er uitvoerig besproken wat u eet- en leefgewoonten zijn. Aan de hand van de informatie wordt er een advies opgesteld, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met uw persoonlijke leef- en werkomstandigheden en uw wensen. Eventueel, indien gewenst, kan er een voorbeelddagmenu worden opgesteld voor u. Daarnaast kunt u over verschillende onderwerpen informatie mee krijgen.

Vervolgconsult
De vervolgconsulten nemen maximaal een half uur in beslag. Dit hangt af van de reden van uw bezoek, van het bespreken van eerder gemaakte afspraken en van wat u graag wilt bespreken. Ook zijn de hoeveelheid vervolgconsulten hiervan afhankelijk. Daarnaast kan het advies indien nodig worden aangepast, bijvoorbeeld wanneer u op vakantie gaat. Er kan natuurlijk ook een advies gegeven worden bij feestjes, uiteten gaan en beweging. 

Naast dat wij onze vaste locaties hebben, houden wij ook Zoom consulten indien het u niet uitkomt om op de praktijk te komen of niet in de buurt wonende bent. Ook kunnen wij bij u op huisbezoek komen indien u niet de in gelegenheid bent om naar de praktijklocaties te komen.