zaterdag, 16 februari 2019

Vergoeding en tarieven

 

Vergoeding

In 2019 wordt dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering. Voor iedereen geldt een vergoeding voor 3 uur per jaar. Deze uren gaan eerst af van het wettelijk verplicht eigen risico. Dit bedraagt in 2019 een bedrag van €385. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en hebben daarom géén eigen risico. 

Veel zorgverzekeraars hebben dieetadvisering in de aanvullende verzekeringen opgenomen. Wilt u weten of u daarvoor in aanmerking komt? Vraag het ons gerust dan zoeken wij het voor u uit.  
Om in aanmerking te komen voor de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, dient u eerst de 3 uur vanuit de basisverzekering te hebben gebruikt. 

Vergoeding voor Diabetes type 2, CVRM en COPD is opgenomen in de ketenzorg. De begeleiding hiervan, valt buiten het eigen risico. 


Tarieven
Hieronder vindt u de tarieven die gelden wanneer uw op eigen initiatief naar diëtistenprakijk Rosella Berghuis bent gekomen, of wanneer u geen behandeluren meer vergoed krijgt van de verzekeraar. Indien u een afspraak niet tenminste 24 uur van te voren afzegt zijn dit ook de tarieven die wij hanteren. 

Een consult bestaat uit zowel directe tijd als indirecte tijd. Met de directe tijd wordt het gesprek zelf bedoeld, de indirecte tijd is het voor- en nawerk zoals de administratie, de berekening van uw voeding, het opstellen en berekenen van uw voedingsadvies en mogelijk het schrijven van een rapportage aan uw verwijzer. In onderstaand overzicht kunt u de prijzen van verschillende consulten terug vinden.

Soort consult

Duur van het consult

Tarief

Eerste consult

90 minuten (45-60 min. directe, 30 min. indirecte tijd)

€78

Vervolgconsult, lang

45 minuten (30 min directe, 15 min indirecte tijd)

€63,-

Vervolgconsult, kort

30 minuten (20 min directe, 10 min indirecte tijd)

€32,-

Telefonisch consult

Per 15 minuten

€17

Huisbezoek toeslag   €20,-

Voorlichting e.d.  

 In overleg 

 Daarbij zijn eventuele voorlichtingen ook mogelijk om aan te vragen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een voorlichting voor uw sportvereniging. Of bij een evenement van uw bedrijf.