Vergoeding en tarieven

Vergoeding

In 2024 wordt dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering. Voor iedereen geldt een vergoeding voor 3 uur per jaar. Deze uren gaan eerst af van het wettelijk verplicht eigen risico. Dit bedraagt in 2024 een bedrag van €385. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en hebben daarom géén eigen risico. Veel zorgverzekeraars hebben dieetadvisering in de aanvullende verzekeringen opgenomen. Wilt u weten of u daarvoor in aanmerking komt? Vraag het ons gerust dan zoeken wij het voor u uit. 

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, dient u eerst de 3 uur vanuit de basisverzekering te hebben gebruikt. Vergoeding voor Diabetes type 2, CVRM en COPD is opgenomen in de ketenzorg. De begeleiding hiervan, valt buiten het eigen risico. 

Bent u door deze uren heen? Dan kunt u als optie een strippenkaart aanschaffen. 

4 gesprekken voor €115
6 gesprekken voor €185
9 gesprekken voor €295
12 gesprekken voor €370

Tarieven
Hieronder vindt u de tarieven die gelden wanneer uw op eigen initiatief naar diëtistenprakijk Rosella Berghuis bent gekomen, of wanneer u geen behandeluren meer vergoed krijgt van de verzekeraar. Indien u een afspraak niet tenminste 24 uur van te voren afzegt zijn dit ook de tarieven die wij hanteren.

Een consult bestaat uit zowel directe tijd als indirecte tijd. Met de directe tijd wordt het gesprek zelf bedoeld, de indirecte tijd is het voor- en nawerk zoals de administratie, de berekening van uw voeding, het opstellen en berekenen van uw voedingsadvies en mogelijk het schrijven van een rapportage aan uw verwijzer. In onderstaand overzicht kunt u de prijzen van verschillende consulten terug vinden.

SOORT CONSULT TARIEF
Intake consult
 
€ 116,-
1e vervolgconsult
 
€ 59,-
Vervolgconsult (vanaf 3e consult)
 
€ 40,-
Weegconsult (vanaf 3e consult)
 
€20,-
Telefonisch consult
Per 15 minuten
€ 20,-
Huisbezoek toeslag
 
€ 25,-
Voorlichting e.d.
In overleg
 

Daarbij zijn eventuele voorlichtingen ook mogelijk om aan te vragen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een voorlichting voor uw sportvereniging. Of bij een evenement van uw bedrijf.